Elfelejtett jelszó

Bezárás

Regisztráció

Regisztráltál már nálunk? Tovább a belépéshez
Bezárás

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Amennyiben vásárlója vagy aktív felhasználója szeretnél lenni a chococard.hu weboldalnak, akkor kérjük figyelmesen olvasd el az alábbi Általános szerződési feltételeket, és megrendelésedet csak abban az esetben küldd el, ha annak minden pontjával egyetértesz. Köszönjük.

Tulajdonos adatai:

Tárhelyszolgáltató adatai:

A szerződés tárgya

Az alábbi szerződés a chococard.hu webáruházban leadott megrendelésekhez kapcsolódóan rögzíti a szerződő felek jogait és kötelezettségeit.

A szerződés tárgya a Lapos Csokoládé Kft. internetes áruházában található valamennyi árucikk, kiemelkedő minőségű belga csokoládé termékek, amelyek tulajdonságait, jellemzőit a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerheted meg.

A szerződés létrejötte

A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak a Lapos Csokoládé Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Lapos Csokoládé Kft. 9243 Albertkázmérpuszta, Futrinka utca 1. (adószám: 23183924-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-021444, telefon: +36 30 4321 251; e-mail: info@chococard.hu), mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

A Szállító köteles futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni, kivéve ha a Megrendelő a személyes átvételt választotta. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. Személyes átvétel a Lapos Csokoládé Kft székhelyén (9243 Albertkázmérpuszta, Futrinka u.1), előre egyeztetett időpontban történhet.

Vevő köteles a Megrendelőlapon megjelölt, és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat (amennyiben azt banki átutalással még nem egyenlítette ki) − amely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza − készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

Elállás

A Megrendelő a 17/1999. (II.5.) a távollévők között kötött szerződésekről szóló kormány rendelet 4-es paragrafusa alapján a termék átvételétől számított 14, azaz tizennégy munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.
Megrendelő az elállási szándékát telefonon, a +36 30 4321 251-es telefonszámon jelezheti. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaküldésével kapcsolatban felmerülő költségeket a Vevő viseli, ezen felül egyéb költség nem terheli. Elállás esetén a Lapos Csokoládé Kft. köteles a vevő által kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszautalni.
A 14 napos elállási jog nem vonatkozik az egyedileg összeállított csokoládékra. A Megrendelőnek ugyanakkor ebben az esetben is jogában áll a megrendelést követően − de még a kiszállítás előtt − a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs.

A Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot, ha a termék használatát az elállási határidő előtt megkezdte.

Egyéb rendelkezések

A Lapos Csokoládé Kft minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a honlapon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Lapos Csokoládé Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen webáruházon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a webáruházat vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Lapos Csokoládé Kft. nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.

A Lapos Csokoládé Kft. nem vállalja a felelősséget a webáruházhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó bármilyen veszteségért vagy kárért.
A Lapos Csokoládé Kft nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a webáruház használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Mosonmagyaróvári Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/ 1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Lapos Csokoládé Kft. nem iktatja.

A honlapon található összes tartalom (képek, termékek, szövegek) a Lapos Csokoládé Kft. tulajdona, beleegyezése nélkül más oldalon, más adatbázisban fel nem használható. Szerződésünk semmilyen magatartási kódexre nem utal.
A képek csak illusztrációk!

Fogyasztói kifogások kezelése

Amennyiben a vásárlás során bármilyen panaszod merül fel, úgy azt kérjük jelezd e-mailben az info@chococard.hu címen vagy a +36 30 4321 251 telefonszámon. A reklamációkat minden esetben kivizsgáljuk és a bejelentést követő 8 napon belül választ adunk, indokolt esetben a terméket cseréljük. Ha ezen az úton nem sikerül a panaszt rendezni, kérjük panaszoddal fordulj az alábbi felügyeleti szervek valamelyikéhez: